Βαπτιστικό Παλατάκι

vend2

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ιστότοπος www.baptistiko-palataki.gr ανήκει και τον διαχειρίζεται η εταιρεία ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. με έδρα 1ο Χιλιόμετρο Κοζάνης-Κρόκου,
50100, Κοζάνη, Ελλάδα. Το Βαπτιστικό Παλατάκι ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και
τη λιανική πώληση προϊόντων στους χρήστες της Ιστοσελίδας.Παρακαλούμε διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.
Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται
στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας.
Το www.baptistiko-palataki.gr ύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και συναλλαγής.
Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγής καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Βαπτιστικό Παλατάκι και του πελάτη.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους
επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.
Το www.baptistiko-palataki.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από επισκέπτες/χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.eshopgamou.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί
σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία
γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.baptistiko-palataki.gr.gr,
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς
να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.baptitiko-palataki.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα
για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά
δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.baptistiko-palataki.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την
υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα
με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και
αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

4. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή και μέλος στο www.baptistiko-palataki.gr είναι εμπιστευτικές και το www.baptistiko-palataki.gr έχει λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
Το www.baptistiko-palataki.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική
απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που το www.baptistiko-palataki.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην
προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.baptistiko-palataki.gr. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.baptistiko-palataki.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές
διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική και ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης
εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση,
διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής
άδειας του www.baptistiko-palataki.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.baptistiko-palataki.gr ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.baptistiko-palataki.gr
ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της www.baptistiko-palataki.gr
ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.baptistiko-palataki.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.baptistiko-palatkai.gr δεν θα πρέπει
κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. ΔHΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δεν είναι απαραίτητο για τον πελάτη να δημιουργήσει λογαριασμό στο www.baptistiko-palataki.gr για να εκτελέσει μια αγορά.Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει
λογαριασμό συμπληρώνοντας μια φόρμα. Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία που δίνει είναι πλήρη και ακριβή. Παραπλανητικές ή συκοφαντικές πληροφορίες
μπορούν να οδηγήσουν στο άμεσο κλείσιμο του λογαριασμού του πελάτη και ακύρωση όλων των Παραγγελιών από τα κατάστημα μας.
Με τη δημιουργία του λογαριασμού του ο Πελάτης θα διαλέξει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα αποκαλύψει
το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ποτέ. Ο λογαριασμός του Πελάτη είναι διαθέσιμος μόνο για τον ίδιο τον Πελάτη χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων όποτε αυτός θελήσει. Για να πραγματοποιηθούν αλλαγές ή για διαγραφή δεδομένων παρακαλώ
στείλτε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπόψιν του υπευθύνου προσωπικών δεδομένων κυρίου Αμαραντίδη Ηλία. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες
που εκτελούνται στο www.baptistiko-palataki.gr υπό το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Κάθε χρήστης, ο οποίος έχει εγγραφεί στον ιστότοπο, θα είναι υπεύθυνος για κάθε
Παραγγελία που έχει τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια που είναι συνδεδεμένος με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση
προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και
δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει
η Ιστοσελίδα. Αφού κληθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τη διεύθυνση αποστολής του τιμολογίου, καλείται να πληρώσει,
επιλέγοντας έναν από τους ενδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής. Το www.baptistiko-palataki.gr εγγυάται την από μέρους της διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών.
Το baptistiko-palataki.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του e-shop, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των
servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της, θα είναι αδιάκοπες και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.
Συνεπώς το www.baptistiko-palataki.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία
θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.
Το www.baptistiko-palataki.gr δεσμεύεται να παραδίδει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε συσκευασία που ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά τους.
Η τοποθέτηση της παραγγελίας έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά από την επιλογή και επιβεβαίωση των παραπάνω. Μέσα από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πελάτης εκφράζει την
πρόθεση του να αγοράσει το προϊόν(τα) που είναι στο καλάθι αγορών και τα οποία έχει επιλέξει ο ίδιος. Ο πελάτης θα μεταφερθεί αυτόματα στη σελίδα εκτέλεσης πληρωμής της
Τράπεας Πειραιώς, κάτω από τους όρους ασφαλείας και την ευθύνη της τράπεζας (http://www.piraeusbank.gr). Όλες οι παραγγελίες επιβεβαιώνονται από το κατάστημα μας.
Το συμβόλαιο πώλησης ολοκληρώνεται μόλις το www.baptistiko-palataki.gr αποδέχετε την παραγγελία του πελάτη και επιβεβαιώνει μέσω e-mail. Το e-mail λειτουργεί σαν
επιβεβαίωση – απόδειξη παραλαβής της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης παραλαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό παραγγελίας, τον οποίο μπορεί να
χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με το κατάστημα μας για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην παραγγελία του. Το e-mail με την επιβεβαίωση της παραγγελίας περιλαμβάνει
όλα τα στοιχεία της παραγγελίας (όπως λίστα με τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης, τιμές, έξοδα αποστολής, κλπ.)
Όταν ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι (διαθεσιμότητα, τραπεζική επαλήθευση, κλπ.) και το προϊόν είναι έτοιμο να αποσταλεί, ο πελάτης θα χρεωθεί το αντίστοιχο ποσό και θα
ειδοποιηθεί μέσω e-mail. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί και χρησιμοποιεί το www.baptistiko-palataki.gr για τον Πελάτη.
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διορθώσει το κατάστημα μας οποιεσδήποτε ανακρίβειες χωρίς χρέωση.
Το www.baptistiko-palataki.gr δεν ευθύνεται για λάθος στοιχεία που έχουν δοθεί από τον ίδιο τον Πελάτη. Όλα τα έξοδα επιστροφής προϊόντων επιβαρύνουν τον Πελάτη.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για τις παραγγελίες σας είναι οι εξής :

1. Με αντικαταβολή. Η αντικαταβολή σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσετε κατα την παραλαβή της παραγγελίας σας στο χώρο σας.
Ισχύει μόνο για αποστολή μέσω courier και μόνο για αποστολές εσωτερικού.

2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μόλις συγκεντρωθούν τα προιόντα της παραγγελίας σας, σας ενημερώνουμε μέσω email ή
τηλεφωνικά για να προχωρήσετε στην κατάθεση ώστε να γίνει η αποστολή των προϊόντων. Σε περίπτωση εμβασμάτων απο άλλες
Τράπεζες όλα τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο τρόοπος αυτός ισχύει μόνο για εγχώριες συναλλαγές. Μη κάνετε
οποιαδήποτε κατάθεση πρίν επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο τραπεζικός μας λογαριασμός είναι της τράπεζας Πειραιώς
με αριθμό : 5250076044958
και IBAN: GR52 0172 2500 0052 5007 6044 958

3. Με πιστωτική κάρτα. Αν διαθέτετε πιστωτική κάρτα MASTERCARD, VISΑ μπορείται να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα απο τη
φόρμα παραγγελίας μας. Η διαδικασία είναι απολύτως ασφαλής καθώς καλύπτετε απο τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας
στον secure server της Τράπεζας Πειραιώς με κρυπτογράφηση 128 bit, η μέγιστη που διατίθεται σήμερα.

4. Παραλαβή απο το κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση καί οταν η παραγγελία σας είναι έτοιμη επικοινωνούμε μαζί σας για να
τη παραλάβετε απο το κατάστημα μας με πληρωμή μετρητών. Το κατάστημα μας βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο Κοζάνης - Κρόκου,
στην περιοχή Κοζάνη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας!

9. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αποστολές!

Το κατάστημα μας κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό.
Οι αποστολές εσωτερικού μικρού όγκου δεμάτων γίνονται μέσω της εταιρείας courier "SPEEDEX".
Οι αποστολές εσωτερικού μεγάλου όγκου δεμάτων γίνονται μέσω μεταφορικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται το κατάστημα μας.
Μπορείτε επίσης να παραλάβετε την παραγγελίας σας απο το κατάστημα μας.

Διαθεσιμότητα !

Οι προμηθευτές μπορούν να αλλάξουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τους χωρίς καμία προειδοποίηση. Για οποιαδήποτε αλλαγή
γίνει στην παραγγελία σας, θα ενημερωθείτε απο το κατάστημα μας πριν εκτελεσθεί.

Αντικαταβολή !

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στον χώρο σας απο την εταιρεία courier "SPEEDEX". Σας δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησεις αντικειμένου
μέσω της σελίδας http://www.speedex.gr/isapohi.asp βάζοντας τον αριθμό αποστολής που θα σας αποστείλουμε!

Η αντικαταβολή ισχύει μόνο για αποστολές εσωτερικού και με μέσω της courier

Κόστος μεταφορικών !

Το κόστος μεταφορικών εσωτερικού (μικρού όγκου δεμάτων) μέσω courier είναι 3ευρώ έως 3 κιλά. Το κόστος αντικαταβολής είναι 2 ευρώ. Για την επιλογή παράδοση Σάββατο
χρεώνεστε +2,50 ευρω. Η παράδοση σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές χρεώνεται με έξτρα 1.00 ευρώ!

Η παραλαβή απο το κατάστημα δε έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το κόστος μεταφορικών εσωτερικού και εξωτερικού (μεγάλου όγκου δεμάτων) μέσω μεταφορικής παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε περίπτωση λανθασμένου, ελλατωματικού ή κατεστραμένου προϊότος η εταιρεία μας επιβαρύνεται τα μεταφορικά έξοδα, ύστερα απο τον
ανάλογο έλεγχο του υπεύθυνου τμήματος.

Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντων ή μη αποδοχής της παραγγελίας ο πελάτης χρεώνεται τα μεταφορικά έξοδα, ύστερα απο την παραλαβή του αρχικού προϊόντος.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Για επιστροφή των προϊόντων απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς των προϊόντων. Η επιστροφή, αντικατάσταση πρέπει να λάβει χώρα εντός 14 ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης της αποδείξεως. Μπορείτε να επιστρέψετε να αντικαταστήσετε ή να λάβετε πίστωση για τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή. Τα προϊόντα πρέπει να μην έχουν φορεθεί/φθαρεί και να μην έχουν πλυθεί. Τα προϊόντα πρέπει
να επιστραφούν με την αρχική τους συσκευασία.

11. ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές στο www.baptistiko-palataki.gr είναι σε Ευρώ και ισχύουν για όλες τις χώρες. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 24%. Στην
περίπτωση που το ΦΠΑ μεταβληθεί πριν την αποδοχή/ επιβεβαίωση μιας Παραγγελίας, τότε το νέο ποσοστό θα επιβληθεί. Εάν η κάρτα του πελάτη δεν χρεώνεται σε Ευρώ
αλλά σε κάποιο άλλο νόμισμα θα χρεωθεί στο νόμισμα που τηρείται ο Λογαριασμός, στην ισχύουσα τιμή συναλλάγματος που επιλέγει η Τράπεζα από συνήθεις πηγές,
σύμφωνα με μετατροπή από το ΕΥΡΩ (€) στο άλλο νόμισμα.
Τo www.baptistiko-palataki.gr διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνουν/ αναβαθμίζουν τιμές Προϊόντων σε όποια χρονική στιγμή χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει. Η Τιμή
που εφαρμόζεται στην παραγγελία θα γνωστοποιηθεί στην παραγγελία πριν την πληρωμή.
Τα www.baptistiko-palatkai.gr έχει τη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσουν σε αποκλειστικές προσφορές.
Εάν ο πελάτης είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον φόροι, τέλη ή υποχρεώσεις μπορεί να επιβληθούν (π.χ. φόροι εισαγωγής, κλπ.). Αυτές οι χρεώσεις δεν
συμπεριλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων και επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα διαδικαστικά. Επίσης, ο πελάτης
πρέπει να ελέγξει αν το προϊόν της παραγγελίας μπορεί να εισαχθεί νόμιμα στην χώρα παράδοσης.
Εάν κάποιο προϊόν έχει λάθος τιμή και αυτό οφείλεται είτε σε τυπογραφικό λάθος είτε σε λάθος πληροφορίες από τον προμηθευτή του προϊόντος, και το www.baptistiko-palataki.gr
δεχτεί μια παραγγελία πριν το λάθος εντοπιστεί, το κατάστημα μας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ρωτήσει εάν διατίθεται να πληρώσει το σωστό αντίτιμο για το Προϊόν(τα)
που έχει παραγγείλει. Εάν ο πελάτης αρνηθεί να πληρώσει το σωστό αντίτιμο, το www.baptistiko-palataki.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία αμέσως και να θεωρήσει
το συμβόλαιο άκυρο, χωρίς δική τους ευθύνη.